Hovedmenu Om klubben Klubbens historie Medlemmerne Vedtægter Springmeet For medlemmer Kolonnekørsel Tips Ture i det Østjyske Klubbens kalender

MC NEPTUN ØSTJYLLAND

Klubben startede i ’99 som en køreforening. Initativtager var klubbens tidligere kasserer Flemming Elstrøm, som gennem en annonce i Triumph MC Owners Club Denmarks klubblad søgte Triumphkørere der var interesserede i fælles køreture. Der blev indkaldt til et møde på restaurant NEPTUN på Marselisborg Lystbådehavn hvor køreforeningen blev dannet.

I vinterperioden mødtes vi flere gange på et værtshus i det indre Århus hvor vi planlagde sæsonens køreture. Det var ikke fra starten meningen at danne en egentlig klub!

Sæsonen 2000 startede med fremmøde på Marselisborg Lystbådehavn som vi havde bestemt skulle være vores faste mødested, vi mødtes kl. 14:00 om søndagen i de ulige uger og kørte så ud i "det blå" hvor målet var en kro hvor vi kunne få kaffe og æblekage.

Da sæsonen sluttede, tilbød vores tidligere næstformand Kristian Christensen at stille sin kælder til rådighed som mødelokale den kommende vinter hvilket blev modtaget med stor glæde af foreningens medlemmer. Det var i denne vinter (2000-01) klubben fik sin spæde start. Vi enedes om at fastsætte et kontingent så vi kunne profilere os bedre end vi havde gjort hidtil, udsende nyheder til medlemmerne og således at klubbens hjemmesiden, som klubbens tidligere formand Hasse Severinsen var initiativtager til, kunne få et domæne og et professionel web-hotel, da vi diskuterede navn blev vi gjort opmærksomme på at en Triumphkører fra Juelsminde havde lavet en kalender med køreture og turmål hvor han refererede til vores forening som Neptun, dette navn blev hurtigt accepteret af foreningens medlemmer og H. S. tilbød at lave oplæg til logo. Da logoet var færdigt enedes vi om at få lavet klubtrøjer og skuldermærker så andre englænderkørere kunne kende os og evt. blive interesserede i klubben.

Sæsonen 2001 lignede til forveksling sæsonen året før dog oplevede vi en rimelig tilgang af medlemmer. I vintermånederne lagde K. C. fortsat kælder til klubmøder – men han fortalte her at det desværre var sidste sæson vi kunne mødes hos ham da han havde sat sit hus til salg.

Sæsonen 2002 blev en rigtig god sæson for klubben, vi blev større og der kom folk langvejs fra for at deltage i vores fællesture. Desværre stod vi jo også uden mødested når vinteren kom, der havde i sommerens løb været talt en del om at leje lokaler men det var svært at nå til enighed. I løbet af efteråret udsendte H. S. et brev til klubbens medlemmer, for at lodde stemningen for at leje lokaler. Da dette blev vel modtaget blev der indkaldt til et medlemsmøde på café RIS-RAS i Århus, her enedes man om at indkalde til stiftende generalforsamling hvor der skulle vedtages love og vælges bestyrelse.

Den stiftende generalforsamling fandt sted d. 12-1-03 hos Knud Pedersen, her blev det også besluttet at leje den nedlagte maskinfabrik "Stjernen" i Hasselager. Vi aftalte lejemålet med Leif Eg Jensen, og startede ændringerne d. 1-2-03. Da vi vidste at dette lejemål var meget begrænset fordi L. E. J. havde solgt bygningerne blev renoveringen også derefter. Vi ledte samtidig efter nye lokaler, efter at have beset et par stykker fik vi forevist klubbens nuværende lokaler af Århus Kommune. Disse havde senest været udlejet som autoværksted og så mildest talt forfærdelige ud. Et plus havde de dog – huslejen var billig.

På et medlemsmøde blev det forelagt klubbens medlemmer om vi skulle gå videre med sagen, dette var der stor tilslutning omkring. Efter forhandlinger med kommunen blev vi enige om at overtage lejemålet d. 15-8-03, dette var for os et dårligt overtagelsestidspunkt p.g.a. sommerferie og træfture, men vi kunne ikke få tidspunktet udskudt yderligere, da der var andre der var interesserede. Vi gik så i gang med at lave gulv, male, starte med el-arbejde og opsætte nyt indgangsparti, derefter flyttede vi fra Ingerslevvej lørdag d. 27-9-03. Mens nogle af medlemmerne flyttede ud, var andre på Duelandsvej hvor de lavede en endevæg. Senere har vi bl.a. lavet bar, køkken, toiletter, rejst flere skillevægge og lavet udendørsbelysning.