Hovedmenu Amal Benzintank Lucas Olie Kabler

 

Klassiske olier til klassiske køretøjer

Ÿ         Lidt historie om Castrol og olie

I året 1999 afholdte Castrol 100-års jubilæum som en af verdens førende oliespecialister med ikke mindre end 5000 forskellige mineralske og syntetiske smøremidler indenfor så forskellige smøreområder som industri, marine samt bil, motorcykel- og flyindustri.

Castrol satte mange rekorder i årene 1909 til 1959, ud af 37 Senior T. T. blev de 33 vundet på Castrol produkter,  bla. Geoff  Duke der havde 6 verdensmesterskaber bag sig vundet på Norton og Gilera.

Ÿ         Klassiske motorolier op til ca. 1960

Castrol R 30 og R 40 der var vegetabilske olier, blev specielt udviklet til optimal smøring af de fleste køretøjer før 1940 og var også det fortrukne smøremiddel i flyindustrien på den tid.

Sideløbende med R olierne blev der udviklet mineralske smøreolier som XL (SAE  30), XXL (SAE 40) og i 1953 var Castrol det første olieselskab med “Multi-grade” olien Castrolite, efterfølgerne til disse blev Castrol XL 30. GP 50, XL 20W/ 50, i de sidst nævnte indgår viskositets - klassen som en del af oliens betegnelse.

Castrol R 30 og R 40 bruges stadig i forbindelse med motorsport som speedway, gokart, motorcross og er stadig et fremragende smøremiddel når der er tale høje omdrejninger og stor belastning.

Ved brug af Castrol R olier kræves der dog en grundig opvarmning af motoren og olien inden denne for alvor belastes. R olier har dog den ulempe at de er monograde og vegetabilsk baseret og derfor ikke tåler frost.

I vore dage bliver der vedvarende udviklet nye produkter til at smøre disse racermaskiner, men vi må ikke glemme at det er de mange års deltagelse på racerbanerne samt et stort udviklingsarbejde på Castrol’s laboratorier i Pangborne/ England der er grundstenen til de højkvalitets produkter der har gjort Castrol

til en af de ledende smøreolieproducenter i verden.

Castrol GTX 20W/ 50 “Multi-grade” blev introduceret i England 1966 og året efter i Danmark, dette produkt kender næsten alle, gammel som ung.

GTX navnet er så kendt at utallige forsøg på udskifte navnet med et nyt har måtte opgives.

GTX har derfor gennemgået en udvikling gennem årene så det nærmeste man kommer det oprindelige produkt er idag Castrol Classic XL 20W/ 50.

Ÿ         Klassiske gearolier

Før 50’erne blev motorolier benyttet til smøring af gear, bagtøj og kædekasser samt oliesmurte koblinger, men den mekaniske udvikling stillede nye krav til olien og nye produkter blev udviklet, herunder kan nævnes; gearolier som Castrol D 140, Hipress SAE 140, Hypoy SAE 90, Hypoy B.

Motorolier opfylder almindeligvis GL- 1 til 3. Er der krav om en GL- 4 benyttes “ Classic ” Hypoy B.

Ÿ         Valg af smøreolie, skifteintervaller og opbevaring

Når det drejer sig om valg af smøreolie til veterankøretøjer fra før 1940, bør følgende tages i betragtning:

Hvad var anbefalingen fra producenten - Hvad bruges køretøjet til - Er der historiske erfaringer.

Anbefalinger fra før 1940 kan være vanskelige at få fat i, så i mange tilfælde støtter man sig til historiske erfaringer udvekslet gennem interessegrupper som DVM eller tilsvarende.

Bruges køretøjet til andet end udstillingskørsel kan der være behov for et mere moderne smøre produkt end det der var tilgængeligt på produktionstidspunktet. Her kommer igen de historiske erfaringer ind, eller en kontakt til  Castrol’s tekniske afdeling, der i mange tilfælde vil kunne anbefale et produkt ud fra egne arkiver og erfaringer.

Skifteintervaller er også noget der bør gøres efter producentens anbefalinger uanset hvilken oliekvalitet der vælges idet olien aldrig er bedre end det svageste led; nemlig oliepumpen og oliefilteret, hvis der overhovedet er monteret noget. Olien skal skiftes for at få de urenheder ud der forekommer i form af slidmateriale og sod som opstår ved forbrændingen.

Ved længere tid stilstand bør der være frisk olie på køretøjet og evt. nyt filter, det kan også anbefales at demonterer tændrøret og hælde lidt olie ind ovenpå stempelet hvorefter motoren tørnes og tændrøret monteres.

Ved opbevaring ud over 3 måneder anbefales det at benytte en konserveringsolie eksempelvis Castrol Rustilo 652, der er specielt udviklet til dette formål og som f.eks benyttes i de store mobiliserings lagre under forsvaret, ved brug af dette produkt kan køretøjet stå i årevis, alt hvad der bør gøres er at tørne motoren med lidt nyt Rustilo 652 ovenpå stempelet hver 3. måned.

Generelt bør man benytte produkter der modsvarer producentens anbefalinger. Efterspørgsel efter olie til fortidens eksklusive køretøjer, har betydet at Castrol for godt 3 år siden relancerede disse produkter under fællesbetegnelsen " Castrol Classic ".

I Danmark drejer det sig om Castrol Classic XL 20W/ 50 til de “moderne” klassiske motorcykler , Classic XL 30 til motorcykler fra før 1940'erne, Classic GP 50 ligeledes til motorcykler fra før 1940'erne samt klassiske biler, og endelig gearolien Classic Hypoy EP 90.

Motorolierne leveres i  en  smukt dekoreret 1 gallon tin loddet hvidblik dunk med Castrol's logo og design fra "gamle dage" (1 empirisk gallon = 4,546 liter)

Ÿ        Moderne motorolie og klassikere

Konstruktioner fra tiden før 1940 var baseret på smøreprodukter fra den tid, så for disse køretøjer er      “ Castrol Classic ” serien faktisk at betragte som moderne, derfor bør man holde sig til de klassiske produkter af hvilke der er et bredt udvalg som dækker stort set alle modeller fra den tid.

Maskiner fra efterkrigsårene og op til 1970 er fra den tid hvor de klasssiske smøreprodukter så dagens lys så her bør de benyttes. Mere moderne smøreprodukter kan dog benyttes til disse med det forbehold at man bør sikre sig at olien er udviklet til oliesmurte koblinger hvis denne konstruktionen er benyttet.

Klassifikationer højere end SG bør ikke benyttes i disse tilfælde og bedst af alt bør man overveje et moderne produkt der er udviklet til smøreopgaven.

Ÿ        Viskositeter, hvad er det ?

SAE - SYSTEMET

Motorolier klassificeres efter SAE - SYSTEMET hvilket er en klassificering af olier efter viskositet og har dermed intet at gøre med oliernes egenskaber iøvrigt. SAE står for “Society of Automotive Engineers”, og den første udformning blev vedtaget i 1926, systemet har dog været revideret adskellige gange siden, sidste gang i februar 1992, hvorefter viskositetsklasserne kom til at se således ud:

SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W og 25W  

baseret på angivne max. viskositetsgrænser ved nøjere angivne temperaturer; ”W” står i øvrigt for Winter, d.v.s at disse olieviskositeter anses for velegnede til vinterbrug.

SAE 20, 30, 40, 50 og 60  

er baseret på angivne viskositetsklasser ved 100º C. I øvrigt gælder reglen, at et lavt SAE- nr. angiver en tynd olie, f.eks. er en SAE 0W/30 motorolie så tynd, at den kan anvendes under arktiske forhold.

En SAE 50 olie er modsat så tyk, at det kun er relativt få motorer, der kan bruge den, og så skal det endda være under varme klimatiske forhold.

MULTI - GRADE  

I det forgående afsnit viste vi opbygningen af SAE - systemet for de såkaldte “mono”- eller “single” - grade motorolier, dette har man så været i stand til at kombinere, således at en motorolie kan opfylde viskositeskravene i flere SAE - klasser, d.v.s. at f.eks. en SAE 10W/40 motorolie i kold tilstand har tykkelse som en SAE 10W olie og i driftsvarm tilstand (100º C) har en viskositet som en SAE 40 olie

ville have ved denne temperatur , hvilket igen vil sige, at en SAE 10W/40 motorolie oftes anbefales hvor henholdsvis SAE 10W, 15W, 20W, 25W,  20, 30, 40 er foreskrevet.

API - SYSTEMET

SAE - Systemet inddeler altså kun olierne efter sværelse, hvilket ret hurtigt viste sig at være fuldstændig utilstrækkeligt til brug i moderne benzin- og dieselmotorer, hvortil krævedes helt nye olietyper.

API (American Petroleum Institute) udviklede derfor i første omgang en inddeling af olierne efter de egenskaber, der var nødvendige til de forskellige motortyper og driftsforhold.

Fra 1945 til 1952 anvendtes derfor følgende API - klassificering, omfattende 3 typer motorolier:

Regular - type, Premium - type og “HD” - Heavy Duty - type.

Dette system var rent ud sagt meget lidt værd, bla. fordi “Heavy Duty” begrebet kun dækkede en motorolie tilsat rensende/ spredende additiver uden i øvrigt at beskæftige sig med , i hvor høj grad olierne besad disse egenskaber. I 1952 indførtes derfor et nyt  system, hvor man for så vidt ikke udtalte sig om olietyperne, men derimod om driftsforhold for henholdsvis benzin- og dieselmotorer.

Benzinmotorer: ML - MM - MS - Dieselmotorer: DG - DM - DS  

Dette system viste sig imidlertid ikke mere hensigtsmæssigt end det foregående og var efterhånden umuligt at bruge, fordi motorudviklingen “løb” fra det. Derfor indførtes et helt nyt system i januar 1972, hvor opdelingen af motorolie kvaliteter foretages på en helt anden måde, stadigvæk i 2 grupper, hvor “S” står for olier, der hovedsageligt sælges gennem Servicestationer, og “C” står for “Commercial”, d.v.s. olier, der bruges af “flåde”- ejere, entreprenører og landmænd.

Dette system virker ikke særligt logisk for europæiske forhold, men da systemet er baseret på aktuelle motorprøver og gældende oliespecifikationer, giver disse API- service betegnelser en god beskrivelse af motoroliernes kvalitetsniveau. I praksis angiver “S” nu benzin servicekrav og “C” diesel servicekrav.

Benzin:                                 Tidligere API service: ML, MM, MS, 

                                            Nye API service:        SA,    SB,  SC,  SD, SE, SF, SG, SH, SJ,

Diesel:                                  Tidligere API service: DG, DM, DM, DS, DS,

                                            Nye API service:         CA,  CB,  CC, CD, CE, CF 2, CF 4                     

                         (De med fremhævet, er nutidige API service )

Ÿ         Summering

Vælg olie ud fra producentens anvisninger, historisk erfaringer og hvad er kørselsbehovet, kontakt evt. en smøreolie leverandør.

Vær opmærksom på motorkonstruktionen, oliesmurte koblinger, seperate gear og kædekasser.

Brug under normale omstændigheder  til veterankøretøjer ikke klassificeringer med højere API service end SF og følg viskositets anbefalingen.

I over 40 år har Castrol haft en teknisk service for kunder og private der måtte have såvel smøretekniske som kemitekniske spørgsmål til Castrol's produkter. Denne service er i dag stadig  meget benyttet og måtte der være spørgsmål, står teknisk afdeling gerne til rådighed.

Castrol A/S

Henrik Berendt

Teknisk Konsulent