Hovedmenu Amal Benzintank Lucas Olie Kabler

Benzintanken under vinteropbevaring

For nogen tid siden var der i Touring Nyt noget skriveri m.h.t. hvad man gør ved motorcyklens benzintank under vinteropbevaringen. Skal man tømme eller fylde tanken, selv gør jeg det at jeg hælder en ½-1 liter sprit i den sidste tank benzin inden vinteropbevaringen, derefter kører jeg en tur på 5- 10 km, så jeg er sikker på at der også er kommet spritholdigt benzin ned i karburatorerne. Jeg tror nemlig ikke at det er benzinen der bliver dårlig i løbet af vinteren, men vand i bunden af tanken og karburatorerne der rådner, hvilket en ½-1 liter sprit i tanken effektivt forhindrer. Spritten forhindrer bakterier i at opstå og samtidigt har spritten den virkning at den får vand og benzin til at emulgere, det vil sige at det løber sammen til en væske, så der ikke står / dannes vand i bunden af tanken eller karburatorer. Siden jeg for ca. 15 år siden startede med det her sprit tricks, har jeg ikke haft problemer med dårligdom i min tank eller karburatorer, før den tid var jeg et år ude for at der efter en vinter var opstået noget ækelt slim i mine karburatorer, hvilket bevirkede at jeg måtte skille dem helt af og rense hver enkelt del.

Så man kan konkludere at sprit er godt til både mc. og ejer, sådan hen over vinteren.